Pieśni - Klasztor OO. Bernardynów, Bazylika św. Antoniego Padewskiego

22 - 463 Radecznica
Tel.: 84 68 18 015; +48 517 843 561
ul. Klasztorna 6

Sanktuarium i Bazylika św. Antoniego

Klasztor OO. Bernardynów w Radecznicy

Zawartośc strony
Przejdź do treści
KOŚCIOŁY FILIALNE > Filia w Chłopkowie
PIEŚNI


Na mel.(Radością niebo brzmi całe...)

Anielski chór wśród słodkich pień,
Wprowadził, Cię o Janie, tam,
Gdzie wieczna wiosna, wieczny dzień,
Gdzie szczęściem Bóg i Stwórca sam.

Przeminął już Ci życia trud,
Minęła walk i cierpień noc.
W nagrodę prac, poświęceń, cnót,
Bóg cudotwórczą dał Ci moc.

Szczęśliwy, kogo Twoja dłoń,
Wspomaga wśród wygnańczych dni,
I wiedzie przez burzliwą toń,
Do portu, gdzie zórz światło lśni.

O Janie racz pod płaszcz swój wziąć,
I nas, spragnionych pieczy Twej,
Patronem nam do zgonu bądź,
I w każdej chwili wspierać chciej.

Gdy nieszczęść w nas uderzy grom,
Gdy trysną łzy bolesne z ócz,
Gdy nędza nasz nawiedzi dom,
Cierpliwie wszystko znosić ucz.Na mel. Kiedy ranne wstają zorze

Janie z Dukli, mężu święty,
Jasna gwiazdo tej krainy,
Niechaj duch Twój wniebowzięty
Nam też wskaże cnót wyżyny.

W życia Twego każdej doli,
W szkołach, w puszczy i w klasztorze,
Bożej tylko szukał woli,
Posłuszeństwa święty wzorze.

Niechaj naszą chlubą będzie,
Woli niebios zachowanie:
W domu, w pracy i w urzędzie,
Spełnić Boże przykazanie.

Litość Twoja niezrównana,
Bożych łask wyprasza zdroje,
Broń nas od sideł szatana,
Wyniszcz smutki, niepokoje.

W każdej wspieraj nas potrzebie,
Prosim o to, święty Janie,
Byśmy mogli z Tobą w niebie
Wielbić Boże zmiłowanie.


Kiedy fortuna wypuści nas z dłoni,
W smutku i cierpień zanurzy nas toni,
Gdzie wtedy szukać pomocy ratunku,
Kto nas utuli pocieszy w frasunku

W Bogu nadzieja On Ojciec jedyny,
Doń się uciekać choć każe za winy,
On skargi naszej i żalu posłucha,
Pocieszy srece i podniesie ducha.

Po Bogu ufać Przenajświętszej Pannie,
Ona pamięta o nas nieustannie,
Ona ukoi zapłakane oczy,
I z Bogiem serce grzesznika zjednoczy.

Lecz tu nie koniec dobroci tej Pani,
Której winniśmy wciąż nieść serce w dani,
Wybrała bowiem Jana dukielskiego,
Nam na Patrona u tronu Bożego.Mężu święty Janie z Dukli,
Bądź nam światłem i nadzieją,
//Uproś dla nas miłość świętą,
Wiarę ufność niepojętą. /2x/

Mężu święty Janie z Dukli,
Uproś Polsce dziś odwagę,
//Aby wierna Bogu była,
By wolności nie straciła/2x/

Mężu święty Janie z Dukli,
Naucz spełniać Bożą wolę,
//Kiedy przyjdą dni zbawienia,
Ty nas prowadź do zbawienia./2x/Na mel. Serdeczna Matko

Najskuteczniejsza do Boga przyczyna,
Przez cię, o Janie, nasz święty Patronie,
Któryś z ubogich mieszczan Dukli Syna
Pomiędzy świętych został policzony.

Tuś się narodził, tu wiek spędził młody,
Tuś się na puszczy w ostry żywot wprawił
I do zakonu z ojczystej zagrody
Idąc, czcigodną pamięć pozostawił.

O suchym chlebie, o wodzie źródlanej,
Służyłeś Bogu i żył długie lata;
Wiedząc z nauki od Jezusa danej,
Że umartwionych nie minie zapłata.

Jezus w Twych ustach, Jezus w serca biciu
I w każdym twoim wyrażał się czynie;
Boś czuł, jak słodko, gdy w doczesnym życiu
Cześć Jezusowi z każdym tchnieniem płynie.

Piastowały Syna Maryi twe dłonie,
Widzieć cielesne zasłużyły oczy,
Chociaż zazwyczaj Pan Bóg aż po zgonie,
Sprawiedliwemu jasność swą roztoczy.
1.   O, święty Janie, nasz Lwowski Patronie,
Bóg przykład świętości, łożył na Twe skronie.
Ref.
Pod Wysokim Zamkiem za nas się modliłeś
od ord tatarskich Lwów zawsze broniłeś.
Tyś teraz w Dukli a sercem we Lwowie,
jak dziś żyć mamy, niech nam ono powie.

2. Cudami słynąłeś Bóg tak chciał na niebie,
ale i cierpieniem też doświadczył Ciebie.
Ref.
Pod Wysokim Zamkiem za nas się modliłeś
od ord tatarskich Lwów zawsze broniłeś.
Tyś teraz w Dukli a sercem we Lwowie,
jak dziś żyć mamy, niech nam ono powie.


  
On tak bardzo ukochał Maryję,
W każdy dzień krzyż swój nosił cierpliwie,
Jego życie tworzyła pokora,
celem Jego była Boża wola.

Ref.
//Pokornym jak On,
Cierpliwym jak On,
Pobożnym jak On,
Ja mam być.//2x

Święty Jan z Dukli przed nami staje,
Naszym czasom On przykład swój daje,
Do pokory wyrzeczeń namawia,
Za wzór świętą Matkę Bożą stawia.

Ref.
//Pokornym jak On,
Cierpliwym jak On,
Pobożnym jak On,
Ja mam być.//2xPatronie nasz, święty Janie,
Chwalebny ziomku, Duklanie,
Sławny cudami Patronie,
Miej zawsze nas w swej obronie.

Twymi ważnymi modłami,
Racz błagać Boga za nami,
Aby dla Twojej przyczyny,
Odpuścił nam grzechy, winy.

 
Uproś: niech Boga wielbimy,
I jak ty Jemu służymy,
Broń nas od wszelkiego złego,
Doczesnego i wiecznego.Gdy do Jana z Dukli, z prośbą się zwracamy,
On  z  przed  tronu  Boga z  pomocą nam przyjdzie.
Jak nasi ojcowie byli wysłuchani,
Gdy modlitwom jego szczerze zaufali.

Ref:
Wypraszał u Boga, różne sprawy ludziom,
Zdrowie w ich chorobach, grzesznym przebaczenie.

Bądź orędownikiem, uproś Pana Boga,
By Ojczyzna nasza mogła żyć w pokoju,
By rodziny nasze i my tu zebrani,
Wiernie trwali w Bogu dziś i zawsze. Amen.

Ref:
Wypraszał u Boga, różne sprawy ludziom,
Zdrowie w ich chorobach, grzesznym przebaczenie.

Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu,
Chwała niech brzmi zawsze, w Trójcy Jedynemu.

Ref:
Wypraszał u Boga, różne sprawy ludziom,
Zdrowie w ich chorobach, grzesznym przebaczenie.Rządco Syjonu wiekuisty Panie,
Okażnam grzesznym swoje zmiłowanie,
I pomóż sławić Jana dukielskiego,
Sługę Twojego.

Któż bowiem pojmie Twoją tutaj cnotę,
Miłość, niewinność, uległość, prostotę,
Męstwo, pobożność, pokorę, żarliwość,
Cichość, cierpliwość.

Za toś Jezusa stał się ulubieńcem,
I Marii Panny wybranym dziecięciem,
Wiele Ci wielkich ta Matuchna miła,
Łask wyświadczyła

Iżeś istotnie wziął urząd Patrona,
Niechaj zaświadczy pamiętna obrona,
Jakąś we Lwowie cudem dał Polakom,
Przeciw Kozakom.

Weźże więc Janie i nas w swą obronę,
Pociechą napełń serca zasmucone,
Prowadź przez życie i chroń nas od złego,
Czasu każdego.Wróć do spisu treści