KOŚCIÓŁ FILIALNY W CHŁOPKOWIE
pw. św. Jana z Dukli.


Kościół w Chłopkowie